ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น

 
การค้นหาขั้นสูง

450868 กระทู้ ใน 39061 หัวข้อ- โดย 200440 สมาชิก - สมาชิกล่าสุด: thaona

26 พฤษภาคม 2016, 03:41:12 PM
งานราชการ ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่นชุมชนของเราห้องส่วนราชการโครงสร้างของเทศบาล
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: โครงสร้างของเทศบาล  (อ่าน 10102 ครั้ง)
somchaimee
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4


อีเมล์
« เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2010, 10:28:00 PM »

อยากสอบถาม เกี่ยวกับการแบ่งโครงสร้างของเทศบาล ว่า ทำไม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปอยู่ในสำนักปลัดซึ่งงานป้องกันฯเป็นงานเฉพาะด้านฉพาะทางรวมถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประชาชนและมี อปพร.รวมถึงอาสาดับเพลิง มาร่วมในการปฏิบัติงานบางครั้งต้องใช้ความรวดเร็วในการทำงานและบริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันสายการบังคับบัญชาค่อนข้างยาวหลายขั้นตอนและผู้บังคับบัญชาแต่ล่ะระดับไม่ได้มาจากงานป้องกันฯโดยตรงทำให้มีความล่าช้าในการทำงาน ทำไมไม่แยกมาเป็นกองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน น่าจะสร้างประสิทธิภาพในการฏิบัติงานได้ดีกว่านี้มาก รวมถึงโครงสร้างของบุคลากรค่อนข้างมีประสิทธิภาพและงานป้องกันฯก้อมีโอกาสก้าวหน้ามากว่านี้ ใครทราบช่วยบอกด้วยคับ
บันทึกการเข้า
ส.เสือ™
(ผู้ดูแลบอร์ด)
เซียน(GURU)
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

เพศ: ชาย
กระทู้: 5875


Line ID @thailocalmeet


เว็บไซต์
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2010, 10:34:54 PM »

ขออนุญาตตอบตามความเข้าใจของผมนะครับ ดังนี้

คือ ในปัจจุบันนี้เทศบาล ไ้ด้แบ่งขนาดออกเป็น เทศบาลขนาดเล็ก เทศบาลขนาดกลาง และเทศบาลขนาดใหญ่
และคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
     หมวด 2 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
     ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่ง โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่และปริมาณงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด


ดังนั้นคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จึงประกาศหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนราชการขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  และได้กำหนดส่วนราชการให้สอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตัวอย่างเช่นในเทศบาลขนาดกลาง


ประกาศเทศบาลเมืองอุทัยธานี
เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาลเมืองอุทัยธานี


    อาศัยอำนาจตามข้อ 251 ข้อ 252 ข้อ 253 และข้อ 258 หมวด 12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ตามนัยประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2546 ให้ความเห็นชอบแล้ว เทศบาลเมืองอุทัยธานีจึงประกาศโครงสร้างส่วนราชการใหม่ตามขนาดเทศบาลขนาด กลาง ประกอบด้วย
    1.สำนักปลัดเทศบาล
    2.กองคลัง
    3.กองช่าง
    4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    5.กองการศึกษา
    6.กองวิชาการและแผนงาน
    7.กองการประปา
    8.กองสวัสดิการสังคม
    9.หน่วยตรวจสอบภายใน

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในส่วนราชการตามภารกิจหน้าที่ ดังนี้
    1. สำนักปลัดเทศบาล
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

    1.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน การเจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานควบคุมเทศพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
    1.1.1งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง เช่น การขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ ปฏิบัติงาน การวางแผนงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนอัตรากำลัง การออกจากราชการ การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.1.2 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว จัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.1.3 งานควบคุมเทศพาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระวังเหตุรำคาญ ทำทะเบียนผู้ค้า ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

    1.2 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน ทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โดยมี หน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน ดังนี้
    1.2.1 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน การแจ้งการเกิด การแจ้งการตาย การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อและจำหน่ายชื่อ การแก้ไขรายการ ในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การตัดและรับรองสำเนา การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.2.2 งานบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชน ทำหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวดำเนินการด้านงาน บัตร-ประจำตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน เช่น การจัดทำบัตรกรณีมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ การจัดทำบัตรกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ การจัดทำบัตรกรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสุกลหรือย้ายที่อยู่ และการจัดทำบัตร ให้แก่บุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น และงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
    1.2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เช่น การเตรียมแผนป้องกันภัยและฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย การฟื้นฟูหลังเกิดภัย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

หากต้องการจะจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง"ก็สามารถกระทำได้
แต่ทั้งนี้ต้องผ่านเกณฑ์เบื้องต้นตามตัวชี้วัดในมิติปริมาณ มิติคุณภาพ มิติการพัฒนาองค์กรและมิติการประเมินค่างาน
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง"

http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2550/09/docUploadFile11190361216019.pdf

ด้วยเหตุนี้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงต้องอยู่สังกัดสำนักปลัด เพราะไปตามประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลครับ

--------------------------------------------------------------
ผิดหรือถูกประการใด ท่านอื่นช่วยเสริมให้ด้วยนะครับ
บันทึกการเข้า

=============== เตรียมสอบรับราชการท้องถิ่น ===============
ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การสอบบรรจุของท้องถิ่น
ตอนที่ 2 รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ตอนที่ 3 การขึ้นบัญชีและเงื่อนไขการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตอนที่ 4 หลักการอ่านหนังสือเตรียมสอบ ภาค ก
ตอนที่ 5 เส้นทางการสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตอนที่ 6 คุณวุฒิที่ต้องมี รายวิชาที่ต้องใช้สอบ ภาค ข
ตอนที่ 7 การเตรียมเอกสารแนวข้อสอบแข่งขัน เพื่อการสอบแข่งขัน แบบไม่เสียเงินสักบาท
ตอนที่ 8 ส่วนผสมของความสำเร็จ
ตอนที่ 9 ยอดเงินที่ อบต. ได้รับจากการจัดสอบเอง
ตอนที่ 10 ช่วงตอบคำถามการเตรียมสอบท้องถิ่น
ตอนที่ 11 สิบสามสัปดาห์สุดท้าย ก่อนวันสอบจะมาถึง
ตอนที่ 12 สำรวจตำแหน่งที่ อปท. ต้องการ "ตรวจดูคุณวุฒิที่ตนมี"
ตอนที่ 13 [5 ข้อ ... ที่จะฝากถึงท่านที่มีความตั้งใจจะสอบ]
ตอนที่ 14 วันรับสมัครสอบ และอัตราว่างแต่ละจังหวัด
ตอนที่ 15 ไขข้อข้องใจ เรื่อง ลำดับที่สอบได้ (บรรจุ)
ตอนพิเศษ !! 10 สิ่ง ที่ข้าราชการใหม่ควรเตรียม
somchaimee
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4


อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2010, 10:45:20 PM »

สายการบังคับบัญชาก้อยังยาวคับท่าน
บันทึกการเข้า
somchaimee
เจ้้าหน้าที่ใหม่
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 4


อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2010, 10:53:00 PM »

น่าจะใช้แนวทางของ กทม .
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

ข้อสอบ ก.พ.งานราชการหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 59