หนังสือราชการ / แบบฟอร์มต่างๆ

(1/9) > >>

ส.เสือ™:
ต้องขอขอบคุณ
ปฏิพัฒน์ ไกรสุทธิ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว อบต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

นำเผยแพร่โดย
ประพันธ์  เวารัมย์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบแสดงรายจ่ายด้านเงินเดือนค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ขอรับโบนัส)  คลิกที่นี่     
แบบประเมินเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (แบบขอรับโบนัส) คลิกที่นี่
แบบสัญญาค้ำประกันรับทุนการศึกษา คลิกที่นี่

พนักงานส่วนตำบล
แบบเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์
แบบ1 แบบ2 แบบ3 แบบ4 แบบ5 แบบ6 แบบ7 แบบ8

ตัวอย่างการเบิกค่าเช่าบ้าน คลิกที่นี่

ตัวอย่างการขอเลื่อนระดับ
    แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล  คลิกที่นี่
    ตัวอย่างเลื่อนจาก3ไป4  คลิกที่นี่
    ตัวอย่างเลื่อนจาก4ไป5  คลิกที่นี่
    ตัวอย่างเลื่อนจาก5ไป6ว   เอกสาร1,เอกสาร2

ตัวอย่างการประเมินผ่าน6เดือน (คลิ๊ก1,คลิ๊ก2)

ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนสายงาน คลิกที่นี่

แบบขอบรรจุแต่งตั้ง  คลิกที่นี่

บัญชีจำแนกรายละเอียดค่าใช้จ่าย  คลิกที่นี่

แบบสรุปข้อมูลค่าใช้จ่าย  คลิกที่นี่

แบบขอกำหนดตำแหน่ง  คลิกที่นี่

ตัวอย่างแต่งตั้งรักษาการ หน.สป. คลิกที่นี่

ตัวอย่างคำสั่งให้ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ คลิกที่นี่

ตัวอย่างคำสั่งให้ จนท.ตรวจน้ำมัน  คลิกที่นี่

ตัวอย่างคำสั่งให้ จนท.ขับรถยนต์ชั่วคราว  คลิกที่นี่

พนักงานจ้าง
แบบสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  คลิกที่นี่

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันพนักงานจ้าง  คลิกที่นี่

แบบการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานจ้าง  คลิกที่นี่

แบบขอจ้างพนักงานจ้าง  คลิกที่นี่

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปที่ขอปรับเป็นภารกิจได้ คลิกที่นี่

ละอ่อนอ่างทอง:
เลื่อนจาก 1 ไป 2 มีไหมคับ

ngolocal:
แบบฟอร์มหนังสือที่ อบต.หรือเทศบาลร้องขอให้ ก.อบต./กทจ.เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ  ขอหน่อยครับ  ด่วน  อยากจะเปิดสอบครับ  แต่ไม่มีงบประมาณ

มั่วมา:
แบบฟอร์มเลื่อนนอกระดับควบ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 ไป 4 ใช้แบบฟอร์มแบบไหนค่ะแล้วต้องทำผลงานหรือเปล่าค่ะ พอจะมีตัวอย่างบ้างหรือเปล่า กรุณาช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

****doublea******:
ขอบคุณมากๆนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป